Заключване - Танци за всички
Заключването, или както се нарича Campbelllocing, е танц, който включва първоначалната позиция, наречена "брави"