Уличен танц - Танци за всички
Уличните танци, които през последните години станаха много популярни в Русия, привличат младите хора
Уличния танц (уличен танц) се отнася до съвременните тенденции на свободния стил. Вече самото
Танцовото "сценично" облекло е предназначено да подчертае стила на танца и изображението, създадено в
Понятието "уличен танц" обединява различни танцови стилове, изпълнявани извън специализираните хореографски студия: по улиците,
Днешната популярност на уличното танцуване сред младите хора вече не е изненадващо. Това не