Свободна стъпка - Танци за всички
Същността на танца е да се движат ръцете и краката във всяка посока. Краката