Rock n roll - Танци за всички
Рокендрол се появява през 50-те години на миналия век като двойка импровизирани танци. За