Contempo - Танци за всички
Съвременни (Contempo, Contemporary) – всички тези имена се отнасят до същия модерен стил, който
Винаги сте искали да научите балет от една страна, но изглежда ли ви е
Буквално името "съвременният танц" се превежда като модерен танц. Рускоезичното население произнася думата "съвременници"
От съвременните танци contempo е най-модерният, защото това е неговото буквално име, преведено от
Танцът е подходящ за развитие на физическа форма при деца и ще се подготви